expertise

Veelzijdige ondersteuning op P&O-gebied

Van der Kleij Human Resource Consultancy is de vertrouwde, ervaren adviseur en uitvoerder voor alle werkzaamheden op HRM-gebied.
 Werving- en selectieprocedures, individuele ontslagzaken en exit-trajecten
 Ondersteuning van lijnmanagement bij allround HRM-taken


Van der Kleij Human Resource Consultancy is de betrokken specialist in verandertrajecten.
 Opstellen en uitonderhandelen van sociale plannen
 Begeleiden van advies- en instemmingsaanvragen voor ondernemingsraden
 Voorbereiden en begeleiden van collectief ontslag
 Begeleiden van personele transities binnen en/of buiten de organisatie


Meer weten?